THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

Công bố mẫu bản vẽ thiết kế để hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng đối với Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 1

 

Nội dung cụ thể theo hướng dẫn đính kèm.


     
290-UBND-QLDT.pdf

 
Các Lĩnh vực xây dựng đã đưa
   Thủ tục cấp số nhà (10:03 - 12/11/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.