TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai kết luận thanh tra

|

Kết luận kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Quận 1 năm 2023
Chi tiết...
 
Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí tại Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang

 

Chi tiết...
 
Kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 500/KL-UBND ngày 11/4/2023 của Chủ tịch UBND Quận
Chi tiết...
 
Kết luận thanh tra việc đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1
Chi tiết...
 
Kết luận Thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tại Ủy ban nhân dân Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Chi tiết...
 
Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 886/KL-UBND
Chi tiết...
 
Thông báo về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 850/KL-UBND ngày 02/12/2022
Chi tiết...
 
Kết luận Thanh tra về thanh tra công tác thu chi tài chính tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1
Chi tiết...
 
Kết luận thanh tra về đầu tư công trình sửa chữa, nâng cấp hẻm 212 Nguyễn Văn Nguyễn và các hẻm nhánh, phường Tân Định, Quận 1
Chi tiết...
 
Thông báo kết luận số 738/KL-UBND ngày 07/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc kết luận kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Quận 1 năm 2022.

 

Chi tiết...
 
Các Kết luận thanh tra đã đưa
  Kết luận thanh tra về việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé, Quận 1.
  Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Ủy ban nhân dân Phường Đa Kao.
  Kết luận thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
  Kết luận thanh tra về thanh tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật tại Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Bến Nghé
  Kết luận thanh tra việc đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.