THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Văn hóa xã hội * Văn hóa cơ sở

|

Văn hóa cơ sở

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
Chi tiết...
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
Chi tiết...
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Chi tiết...
Thủ tục công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh
Chi tiết...
Thủ tục công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh
Chi tiết...
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật
Chi tiết...
Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Thủ tục Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Thủ tục Công nhận “Ấp văn hóa” và tương đương
Thủ tục công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
Thủ tục công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
Thủ tục công nhận "Khu phố văn hóa"
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.