TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Lịch tuần 13 UBND Quận năm 2023
Chi tiết...
 
Lịch tuần 12 UBND Quận năm 2023
Chi tiết...
 
Lịch tuần 11 UBND Quận năm 2023
Chi tiết...
 
Lịch tuần 10 UBND Quận năm 2023
Chi tiết...
 
Lịch tuần 09 UBND Quận năm 2023
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 02 năm 2023
Chi tiết...
 
Lịch tuần 08 UBND Quận năm 2023
Chi tiết...
 
Lịch tuần 07 UBND Quận năm 2023
Chi tiết...
 
Lịch tuần 06 UBND Quận năm 2023
Chi tiết...
 
Lịch tuần 05 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2023
Chi tiết...
 
Các Lịch tuần đã đưa
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 01 năm 2023
  Lịch tuần 02 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2023
  Lịch tuần 01 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2023
  Lịch tuần 52 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 51 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 08 năm 2022
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 12 năm 2022
  Lịch tuần 49 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 48 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 47 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.