TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Lịch tuần 51 Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Lịch tuần 50 Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 12 năm 2019
Chi tiết...
 
Lịch tuần 49 Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Lịch tuần 48 Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 11 năm 2019
Chi tiết...
 
Lịch tuần 47 Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Lịch tuần 46 Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Lịch tuần 45 Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Lịch tuần 44 Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Các Lịch tuần đã đưa
  Lịch tuần 43 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 42 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 10 năm 2019
  Lịch tuần 41 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 39 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 9 năm 2019
  Lịch tuần 37 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 36 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 35 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 34 Ủy ban nhân dân Quận 1
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.