THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH (CÁC CÔNG TRÌNH CÒN LẠI KHÔNG THEO TUYẾN KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ XÂY DỰNG, SỞ XÂY DỰNG, BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM THÀNH PHỐ, BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM, BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ TÂY BẮC THÀNH PHỐ; BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG)


Nội dung cụ thể của Thủ tục: TTHC-QLDT-1.pdf


     

 
Các Lĩnh vực xây dựng đã đưa
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG (14:45 - 03/01/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.