THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH (CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN; CÔNG TRÌNH THEO TUYẾN TRONG ĐÔ THỊ; CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG; CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG)


Nội dung cụ thể của Thủ tục: TTHC-QLDT-6.pdf


     

 
Các Lĩnh vực xây dựng đã đưa
   Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS) (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH (14:45 - 03/01/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.