TIN TỨC & SỰ KIỆN * Phổ biến tuyên truyền pháp luật

|

TÌM HIỀU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC, VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ VÀ QUY TRÌNH THU THẬP, SỬ DỤNG DỮ LIỆU THU ĐƯỢC TỪ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT DO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CUNG CẤP ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Chi tiết...
 
Tìm hiểu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình
Chi tiết...
 
Tìm hiểu một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020
Chi tiết...
 
Tìm hiểu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
Chi tiết...
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Chi tiết...
 
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Chi tiết...
 
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Chi tiết...
 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Quận 1
Chi tiết...
 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết...
 
Phường Bến Thành tổ chức tuyên truyền và triển khai công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 17/7/2023, Ủy ban nhân dân phường Bến Thành tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tại đơn vị với nội dung tuyên truyền và triển khai các quy định pháp luật về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Chi tiết...
 
Các Phổ biến giáo dục pháp luật đã đưa
  Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022
  TÌM HIỀU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC, VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ VÀ QUY TRÌNH THU THẬP, SỬ DỤNG DỮ LIỆU THU ĐƯỢC TỪ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT DO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CUNG CẤP ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  Tài liệu hỏi đáp Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2022
  Tài liệu hỏi đáp thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

CMSView

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.