TIN TỨC & SỰ KIỆN * Phổ biến tuyên truyền pháp luật

|

Tài liệu tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Chi tiết...
 
Tìm hiểu một số nội dung luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023
Chi tiết...
 
Một số điểm mới của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Chi tiết...
 
Báo cáo rà soát danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Quận 1
Chi tiết...
 
Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức tuyên truyền và triển khai công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 27/10/2023, Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tại đơn vị với nội dung tuyên truyền và triển khai các quy định pháp luật về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Chi tiết...
 
Tuyên truyền hưởng ứng ngày "Toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04 tháng 10 năm 2023
Chi tiết...
 
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN LUẬT THANH TRA NĂM 2022
Chi tiết...
 
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT
Chi tiết...
 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NỘP, XUẤT TRÌNH SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ GIẤY KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG
Chi tiết...
 
TÌM HIỀU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC, VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ VÀ QUY TRÌNH THU THẬP, SỬ DỤNG DỮ LIỆU THU ĐƯỢC TỪ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT DO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CUNG CẤP ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Chi tiết...
 
Các Phổ biến giáo dục pháp luật đã đưa
  Tìm hiểu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình
  Tìm hiểu một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020
  Tìm hiểu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
  Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

CMSView

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.