THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp

|

Tư pháp

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Hộ tịch - Trích lục giấy chứng tử
Chi tiết...
 
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Hộ tịch - Trích lục giấy khai sinh
Chi tiết...
 
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Hộ tịch - Trích lục giấy chứng nhận kết hôn
Chi tiết...
 
Quy trình thực hiện kiểm tra các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn quận 1
Chi tiết...
 
Danh sách các tổ chức hoạt động hành nghề công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết...
 
Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Cấp bản sao hộ tịch
Chi tiết...
 
Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Chi tiết...
 
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Chi tiết...
 
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Chi tiết...
 
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Chi tiết...
 
Các Tư pháp đã đưa
  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
  Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
  Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
  Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
  Thủ tục Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật
  Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.