THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp

|

Tư pháp

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
 
Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Chi tiết...
 
Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật quận, huyện
Chi tiết...
 
Thủ tục Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật quận, huyện
Chi tiết...
 
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Chi tiết...
 
Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Chi tiết...
 
Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp
Chi tiết...
 
Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chi tiết...
 
Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Chi tiết...
 
Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chi tiết...
 
Các Tư pháp đã đưa
  Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
  Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
  Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
  Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
  Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
  Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
  Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
  Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
  Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.