TIN TỨC & SỰ KIỆN * Phổ biến tuyên truyền pháp luật * Pháp luật về PCTN

|

Pháp luật về PCTN

Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ban hành văn bản số 2202/UBND-TTQ về triển khai tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" với các nội dung sau:

Chi tiết...
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng.
Chi tiết...
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Chi tiết...
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Chi tiết...
Tờ Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Thanh tra Chính phủ
Chi tiết...
Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND Quận 1 về Tổ chức thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn Quận 1
Chi tiết...
Kế hoạch số 5473/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"
Chi tiết...
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.