THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Thi đua khen thưởng

|

Thi đua khen thưởng

Thủ tục Khen thưởng phong trào thi đua cấp quận (theo đợt hoặc chuyên đề)

Mã số hồ sơ 101011

Chi tiết...
 
Thủ tục Xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật

Mã số hồ sơ 101007

Chi tiết...
 
Thủ tục Khen thưởng đối ngoại cấp quận – huyện

Mã số hồ sơ 101006

Chi tiết...
 
Thủ tục Khen thưởng theo niên hạn cấp quận – huyện

Mã số hồ sơ 101005

Chi tiết...
 
Thủ tục Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến

Mã số hồ sơ 101002

Chi tiết...
 
Thủ tục Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp quận – huyện

Mã số hồ sơ 100999

Chi tiết...
 
Thủ tục Khen thưởng thành tích cấp quận – huyện (Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận – huyện)

Mã số hồ sơ 100442

Chi tiết...
 
Thủ tục Khen thưởng thành tích đột xuất
Mã số hồ sơ 100440
Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.