THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch

|

Tài chính - kế hoạch

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư
Chi tiết...
 
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chi tiết...
 
Quyết định công bố nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chi tiết...
 
Tài chính kế hoạch
Tài chính kế hoạch
Chi tiết...
 
Tài chính kế hoạch
Tài chính kế hoạch
Chi tiết...
 
Các Tài chính – Kế hoạch đã đưa
  Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
  Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình lập dự án đầu tư
  Thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước.
  Thủ tục thẩm định dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư.
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.