THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Y tế

|

Y tế

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (Trích Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của BYT)
Chi tiết...
 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: (Trích Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của BYT)
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.
Chi tiết...
 
Cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Chi tiết...
 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
Chi tiết...
 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.