THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế * Lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

|

Lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực):

Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép như đối với trường hợp cấp mới.

Chi tiết...
 
Các Lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương đã đưa
  Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  Thủ tục Cấp mới Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.