TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chuyển đổi số

|

Chuyển đổi số

Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất

Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất với chủ đề “Mang nền tảng số đến hộ gia đình” hướng tới mục tiêu trở thành diễn đàn trao đổi thường niên của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành về tập trung phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Chi tiết...
 
Truyền thông về chuyển đổi số trên đa kênh, đa nền tảng

Truyền thông, tuyên truyền về chuyển đổi số trên đa kênh, đa nền tảng thường xuyên, liên tục là việc làm cần thiết để người dân được cập nhật thường xuyên thông tin về chuyển đổi số, tiếp cận dễ dàng các nền tảng số có ích và học hỏi các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả.

Chi tiết...
 
Ý nghĩa của các cuộc thi về chuyển đổi số

Năm 2022, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai tổ chức nhiều cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia về chuyển đổi sổ, tìm kiếm các giải pháp, ý tưởng sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia nói chung và các cơ quan, đơn vị nói riêng.

Chi tiết...
 
Kết quả thực hiện Đề án 146 năm 2022

Sau 01 năm triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao và bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Chi tiết...
 
Phát triển hạ tầng số: Nền tảng của phát triển kinh tế số và xã hội số

Phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng số quốc gia đồng bộ, hiện đại phục vụ Chính phủ số là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ quan điểm và nhấn mạnh về tính thiết yếu và bắt buộc của hạ tầng số.

Chi tiết...
 
Cần quan tâm đẩy mạnh phát triển dữ liệu

Dữ liệu là tài nguyên quốc gia trong công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam. Giá trị của dữ liệu thể hiện ở việc biến nó thành thông tin, thành tri thức của đất nước, của nhân loại. Vậy nên, cần có công tác xây dựng cùng những chính sách quan tâm, đẩy mạnh phát triển dữ liệu.

Chi tiết...
 
Cần chú trọng phát triển các nền tảng số

Nền tảng số là giải pháp đột phá để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Điểm đột phá là nắm bắt cơ hội, phát triển và phổ cập thật nhanh các nền tảng số quốc gia phục vụ các nhu cầu riêng, đặc thù của người Việt Nam.

Chi tiết...
 
Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã hoàn thành

Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành tổng số 80 nhiệm vụ, giải pháp. Đến nay, đã có 08/80 nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 được hoàn thành.

Chi tiết...
 
Hội thảo và Triển lãm An toàn thông tin khu vực phía Nam 2023 diễn ra ngày 25/8/2023
Ngày 3/8, Chi hội An toàn Thông tin phía Nam (VNISA phía Nam) phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TPHCM tổ chức họp báo sự kiện “Hội thảo và Triển lãm An toàn thông tin khu vực phía Nam 2023”. Chủ trì họp báo có Phó Giám đốc Sở TTTT Võ Thị Trung Trinh; Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Chủ tịch VNISA phía Nam Ngô Vi Đồng; TS Võ Văn Khang, Phó Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam.
Chi tiết...
 
Kiến tạo "Niềm tin số" với Nền tảng tín nhiệm mạng
Chi tiết...
 
Hiệu quả ứng dụng "Trợ lý ảo" trong ngành Tòa án
Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng
Định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công tác Tổ Công nghệ số cộng đồng năm 2023
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Hướng dẫn sử dụng tiện ích trên app VNeID
Cẩm nang Chuyển đổi số
Chọn địa điểm kinh doanh phù hợp qua ứng dụng WEBGIS
Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.