THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

Thủ tục cấp số nhà

 

Thủ tục cấp số nhà

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp số nhà tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận, kiểm tra và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.     

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

- Bước 4: Căn cứ nội dung yêu cầu có trong hồ sơ đề nghị cấp số nhà, Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định của pháp luật. Xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì thông báo một lần bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức được biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 5: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý đô thị phải xem xét hồ sơ để cấp số nhà. Trường hợp đến thời hạn cấp số nhà nhưng cần phải xem xét thêm thì phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết lý do. Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

- Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tuyến tại Trang tin điện tử Quận 1.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp số nhà có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường sở tại.

- Bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 01 bản.

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng nhận số nhà/Văn bản trả lời.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp số nhà;

- Chứng nhận số nhà theo Phụ lục 1 Quyết định 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng.

i) Phí, lệ phí

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Khu dân cư mới xây dựng chưa đánh số nhà;

b) Khu dân cư hiện hữu nhưng số nhà không trật tự, cần sắp xếp lại cho khoa học; nhà trên các tuyến đường mới được đặt, đổi tên đường;

c) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

2. Đối tượng được đánh số và gắn biển số nhà:

a) Nhà ở (nhà ở riêng lẻ, chung cư, cư xá: căn hộ, số tầng, cầu thang, lô chung cư, cư xá);

b) Công trình xây dựng khác.

3. Đối tượng không đánh số và gắn biển số nhà: nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng không phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

- Căn cứ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.


     

 
Các Lĩnh vực xây dựng đã đưa
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO (14:45 - 03/01/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.