THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch * Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

|

Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã
Chi tiết...
 
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Chi tiết...
 
Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX; Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động HTX, chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX.
Chi tiết...
 
Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Chi tiết...
 
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Chi tiết...
 
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Chi tiết...
 
Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Chi tiết...
 
Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã
Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.