THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP DI DỜI


Nội dung cụ thể của Thủ tục: TTHC-QLDT-4.pdf


     

 
Các Lĩnh vực xây dựng đã đưa
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS) (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (14:45 - 03/01/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.