THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ


Nội dung cụ thể của Thủ tục: TTHC-QLDT-3.pdf


     

 
Các Lĩnh vực xây dựng đã đưa
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng (22:41 - 27/01/2021)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS) (14:45 - 03/01/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.