THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Thương binh và Xã hội

|

Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của phòng lao động – thương binh và xã hội
Chi tiết...
 
Thủ tục đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động doanh nghiệp
Chi tiết...
 
Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch covid-19
Chi tiết...
 
Thủ tục Cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện
Chi tiết...
 
Thủ tục Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục
Chi tiết...
 
Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Chi tiết...
 
Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng lao động – thương binh và xã hội
Chi tiết...
 
Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do phòng lao động – thương binh và xã hội cấp
Chi tiết...
 
Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Chi tiết...
 
Thủ tục Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của phòng lao động – thương binh và xã hội
Chi tiết...
 
Các Lao động – Thương binh và Xã hội đã đưa
  Thủ tục Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
  Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
  Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
  Thủ tục Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
  Thủ tục Di chuyển hài cốt liệt sĩ
  Thủ tục Giải quyết chế độ đối với người hưởng chính sách như thương binh (trường hợp người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn)
  Quy trình Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp
  Nghị định số 28/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  Công văn số 39986/SLĐTBXH-LĐ ngày 20/11/2019 về quy định mức lượng tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
  Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về quy định mức lượng tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.