THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công

Căn cứ thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

 

Phòng Kinh tế Quận 1 thông tin về việc điều chỉnh mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh như sau:

19VP.pdf


     
19VP.pdf

 
Các Kinh tế đã đưa
   Kinh doanh thuốc lá (10:12 - 25/06/2015)
   Kinh doanh rượu (17:16 - 19/06/2015)
   Hợp tác xã (15:33 - 19/06/2015)
   Đăng ký kinh doanh (14:51 - 19/06/2015)
   Các quy định của Nhà nước về cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.