THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu
 
NN
1- Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:
Quy trình cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (QT10)

2- Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:
Quy trình cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (QT13)

3- Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:
Quy trình cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (QT11)

4- Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu:
Quy trình cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (QT06)

5- Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu:
Quy trình cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (QT09)

6- Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy):
Quy trình cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) (QT08)

7- Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực): (QT07
)
Đang cập nhật...

     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Hợp tác xã (15:33 - 19/06/2015)
   Đăng ký kinh doanh (14:51 - 19/06/2015)
   Các quy định của Nhà nước về cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)
   Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)
   Cấp mới Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.