THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Kinh doanh thuốc lá

Kinh doanh thuốc lá
 
NN
1- Cấp mới giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:
Quy trình cấp mới giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (QT01)

2- Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:
Quy trình cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (QT03)

3- Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy):
Quy trình cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) (QT04)

4- Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực):
Quy trình cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực) (QT04)

     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Kinh doanh rượu (17:16 - 19/06/2015)
   Hợp tác xã (15:33 - 19/06/2015)
   Đăng ký kinh doanh (14:51 - 19/06/2015)
   Các quy định của Nhà nước về cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)
   Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.