THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Các quy định của Nhà nước về cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Căn cứ pháp lý:
 

- Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Thẩm quyền cấp giấy phép thuốc lá cấp quận, huyện:

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá quy định Phòng Kinh tế là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Điều kiện cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

1. Thương nhân (hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp) có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

3. Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

4. Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;

5. Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mức thu lệ phí:

Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại hoặc cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

Mức thu phí thẩm định là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (07:41 - 09/07/2009)
   Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực. (07:41 - 09/07/2009)
   Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (10:13 - 04/07/2009)
   Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác (10:12 - 04/07/2009)
   Cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh (10:14 - 02/03/2009)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.