THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Hợp tác xã

Hợp tác xã
 
NN
1- Đăng ký thành lập hợp tác xã:
Quy trình đăng ký thành lập hợp tác xã (QT05)

2- Cấp lại giấy chứng nhận hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã:
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (QT01)

3- Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã:
Quy trình thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (QT13)

4- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX, Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX; Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX:
Quy trình thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX, Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX; Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (QT12)

5- Giải thể tự nguyện hợp tác xã:
Quy trình giải thể tự nguyện hợp tác xã (QT28)

6- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã:
Quy trình đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (QT15)

7- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã:
Quy trình đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (QT11)

8- Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã:
Quy trình đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (QT06)

9- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã:
Quy trình chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (QT29)

     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Đăng ký kinh doanh (14:51 - 19/06/2015)
   Các quy định của Nhà nước về cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)
   Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)
   Cấp mới Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)
   Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.