THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh
 
NN
1- Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh:
Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (QT01)

2- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh:
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (QT02)

3- Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh:


     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Các quy định của Nhà nước về cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)
   Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)
   Cấp mới Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)
   Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (17:00 - 22/01/2014)
   Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (07:41 - 09/07/2009)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.