THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tôn giáo

|

Tôn giáo

Thủ tục Xác nhận chữ ký của người quản lý cơ sở tôn giáo bảo lãnh cho chức sắc, nhà tu hành đăng ký thường trú

Mã số hồ sơ 100424
 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

Chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo kiểm tra hồ sơ do chức sắc, nhà  tu hành nộp:

• Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định)thì tiếp nhận ghi biên nhận trao cho người nộp hồ sơ.

• Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn và ghi nội dung hướng dẫn để chức sắc, nhà tu hành bổ sung.

* Bước 3:  Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận đang là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành.

+ Giấy cam kết bảo lãnh của người trụ trì hoặc người phụ trách cơ sở tôn giáo, có xác nhận chữ ký bảo lãnh của Phòng Nội vụ.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày (không có quy định cụ thể).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an quận – huyện

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy xác nhận                          

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2007.

* Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

* Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND ngày 27/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Luật Cư trú

* Hướng dẫn số 22/HD-CATP (PC13) ngày 28/8/2007 của Công an thành phố về công tác đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


     

 
Các Tôn giáo đã đưa
   Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo (10:02 - 19/10/2015)
   Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (10:02 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thông báo quyên góp trong phạm vi một quận của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (10:01 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (10:00 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (10:00 - 19/10/2015)
   Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (09:59 - 19/10/2015)
   Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện (09:56 - 19/10/2015)
   Thủ tục Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã (09:56 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi quận, huyện, mã số hồ sơ 100379 (09:22 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện (09:21 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.