THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tôn giáo

|

Tôn giáo

Thủ tục Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Mã số hồ sơ 100406
 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2 : Nộp hồ sơ tại  Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

Chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo kiểm tra hồ sơ do chức sắc, nhà tu hành nộp. Trường hợp hồ sơ hợp lệ chuyên viên nhận hồ sơ ký tên vào góc dưới phía bên trái văn bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành và gửi lại người nộp 01 bản. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ ghi nội dung hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Bản “Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành” (theo mẫu);

+ Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 07 ngày kể từ ngày có quyết định thuyên chuyển của chức sắc, nhà tu hành phải thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố nơi đi.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ quận –huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo của chức sắc, nhà tu hành.

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Bản Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu M6)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh về Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ban hành ngày 18/6/2004, có hiệu lực ngày 15/11/2004

* Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh


     

 
Các Tôn giáo đã đưa
   Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (10:00 - 19/10/2015)
   Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (09:59 - 19/10/2015)
   Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện (09:56 - 19/10/2015)
   Thủ tục Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã (09:56 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi quận, huyện, mã số hồ sơ 100379 (09:22 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện (09:21 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.