THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tôn giáo

|

Tôn giáo

Thủ tục Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện

Mã số hồ sơ 100386
 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

Chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo kiểm tra hồ sơ do chức sắc, nhà tu hành nộp. Trường hợp hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định) tiếp nhận ghi biên nhận giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ chuyên viên nhận hồ sơ ghi nội dung hướng dẫn để chức sắc, nhà tu hành bổ sung.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin xác nhận cơ sở trực thuộc dòng tu, tu viện

+ Danh sách linh mục, tu sĩ tại cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nội vụ quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh về Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 có hiệu lực ngày 15/11/2004.

* Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

* Kế hoạch số 389/BTGDT-KH ngày 18/5/2007 của Ban Tôn giáo - Dân tộc thành phố có kèm theo các mẫu đơn


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.