THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tôn giáo

|

Tôn giáo

Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi quận, huyện, mã số hồ sơ 100379

Mã số hồ sơ 100379
 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Người đứng dầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

Chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định) chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận ghi nội dung hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (theo mẫu);

+ Danh sách tu sĩ;

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ  chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy đăng ký

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (Mẫu M4).

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hội đoàn hoạt động

* Dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác được hoạt động sau khi đã đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh về Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 có hiệu lực ngày 15/11/2004.

* Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

* Kế hoạch số 389/BTGDT-KH ngày 18/5/2007 của Ban Tôn giáo-Dân tộc thành phố kèm theo các mẫu.


     

 
Các Tôn giáo đã đưa
   Thủ tục Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện (09:21 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.