THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Cấp mới Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp (gọi chung là thương nhân) bán lẻ sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ, 01 bộ gửi Phòng Kinh tế Quận 1, 01 bộ thương nhân lưu.
 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá gồm:

Thành phần hồ sơ: (02 bộ hồ sơ)

1- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 23 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương);

2- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá) và Giấy chứng nhận mã số thuế;

3- Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

4- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

  • Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;
  • Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
  • Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

Thời gian giải quyết:

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Ghi chú: Đối với những loại hồ sơ yêu cầu nộp bản chụp (photo), thương nhân phải mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu, xác nhận vào bản chụp (photo) là đã đối chiếu với bản chính; riêng hồ sơ đã chứng thực bản sao thì nộp bản sao, không cần bản chính để đối chiếu.


     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (07:41 - 09/07/2009)
   Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực. (07:41 - 09/07/2009)
   Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (10:13 - 04/07/2009)
   Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác (10:12 - 04/07/2009)
   Cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh (10:14 - 02/03/2009)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.