THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp (gọi chung là thương nhân) bán lẻ sản phẩm thuốc lá có thay đổi các nội dung của cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá phải lập 01 bộ hồ sơ gửi Phòng Kinh tế Quận 1
 

Hồ sơ gồm:

Thành phần hồ sơ: (01 bộ hồ sơ)

- Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu tại Phụ lục 50 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương);

- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Thời gian giải quyết:

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (07:41 - 09/07/2009)
   Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực. (07:41 - 09/07/2009)
   Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (10:13 - 04/07/2009)
   Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác (10:12 - 04/07/2009)
   Cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh (10:14 - 02/03/2009)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.