THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ: (01 bộ hồ sơ)

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp, có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung

C. LỆ PHÍ: không thu.


     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực. (07:41 - 09/07/2009)
   Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (10:13 - 04/07/2009)
   Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác (10:12 - 04/07/2009)
   Cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh (10:14 - 02/03/2009)
   Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu (07:05 - 05/01/2009)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.