THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Thống kê

Thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các ngành nghề: karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch

Ngày 16/05/2008, UBND quận 1 đã ban hành công văn số 1084/UBND-KT đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các ngành nghề nói trên cung cấp các thông tin về thực hiện nghĩa vụ thuế, lao động, số lượng địa điểm kinh doanh, vốn kinh doanh
 
NN

Theo công văn 1084/UBND-KT để thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về thống kê doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động các ngành nghề karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch đến năm 2010, UBND Quận 1 đề nghị:

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh kinh doanh các ngành nghề trên cung cấp các thông tin về thực hiện nghĩa vụ thuế, lao động, số lượng địa điểm kinh doanh, vốn kinh doanh, kê khai Phiếu thu thập thông tin theo mẫu đính kèm.

- Thời gian hoàn thành Phiếu thu thập thông tin trước ngày 23/05/2008 và nộp về Phòng Thống kê, số 47 Lê Duẩn Quận, điện thoại số: 8291478 hoặc 8298310.


     

 
Các Thống kê đã đưa
   Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước (09:12 - 12/04/2008)
   Về thực hiện chế độ báo cáo Thống kê - Kế toán (12:01 - 05/04/2008)
   Doanh nghiệp tại quận 1 thực hiện báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu năm 2007 (07:29 - 21/02/2008)
   Kế hoạch số 30/KH-UB về điều tra doanh nghiệp năm 2006 (00:00 - 19/05/2007)
   Quyết định số 142/QĐ-TCTK về việc điều tra hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2006. (00:00 - 19/05/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.