THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Thống kê

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Căn cứ Luật thống kê có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/04/2008 của UBND Quận 1 về Thực hiện chế độ báo cáo thống kê-kế toán và Quyết định số 410/2003/QĐ-TCTK ngày 29/07/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc qui định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
 
NN

Ngày 09/04/2008 Phòng Thống kê Quận 1 đã có văn bản số 08/CV-TK gởi đến doanh nghiệp về việc đề nghị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng kèm theo các mẫu phiếu thu thập thông tin thuộc các lĩnh vực vận tải, thương mại, công nghiệp, xây dựng xuất khẩu và nhập khẩu thao các tài liệu đính kèm.


     

 
Các Thống kê đã đưa
   Về thực hiện chế độ báo cáo Thống kê - Kế toán (12:01 - 05/04/2008)
   Doanh nghiệp tại quận 1 thực hiện báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu năm 2007 (07:29 - 21/02/2008)
   Kế hoạch số 30/KH-UB về điều tra doanh nghiệp năm 2006 (00:00 - 19/05/2007)
   Quyết định số 142/QĐ-TCTK về việc điều tra hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2006. (00:00 - 19/05/2007)
   Các mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp có phần giải thích nội dung và hướng dẫn cách ghi phiếu (00:00 - 19/05/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.