THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Thống kê

Doanh nghiệp tại quận 1 thực hiện báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu năm 2007

Tổng cục thống kê vừa ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (không có vốn Nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã
 
NN

Theo đó, Phòng Thống kê quận 1 gởi đến doanh nghiệp các biểu mẫu để lập báo cáo như sau:

Biểu 03/CS-XNK: báo cáo năm hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Biểu 04/CS-XNK: Báo cáo năm hoạt động nhập khẩu hàng hóa.

Thời gian nộp báo cáo theo qui định là ngày 28/02/2008. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn không thể gởi báo cáo kịp theo thời hạn trên cần phải có công văn thông báo đến Phòng Thống kê Quận 1 nhưng không được quá ngày 25/03/2008. Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Thống kê quận 1 qua số điện thoại 8.291.478 để được hướng dẫn chi tiết.

Vui lòng xem file đính kèm.


     

 
Các Thống kê đã đưa
   Kế hoạch số 30/KH-UB về điều tra doanh nghiệp năm 2006 (00:00 - 19/05/2007)
   Quyết định số 142/QĐ-TCTK về việc điều tra hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2006. (00:00 - 19/05/2007)
   Các mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp có phần giải thích nội dung và hướng dẫn cách ghi phiếu (00:00 - 19/05/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.