THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Thống kê

Báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu hàng tháng và hàng năm

Căn cứ Luật thống kê có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/04/2008 của UBND Quận 1 về Thực hiện chế độ báo cáo thống kê-kế toán và Quyết định số 410/2003/QĐ-TCTK ngày 29/07/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc qui định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các doanh nghiệp ngaòi quốc doanh
 

Ngày 24/02/2009 Phòng Thống kê Quận 1 đã có văn bản số 286/UBND-TK gửi đến các doanh nghiệp về việc đề nghị thực hiện chế độ báo cáo xuất nhập khẩu định kỳ hàng tháng và báo cáo xuất nhập khẩu định kỳ hàng năm theo mẫu đính kèm.

Thời hạn nộp báo cáo là ngày 30/4 hàng năm dành cho báo cáo năm xuất nhập khẩu.

Thời hạn nộp báo cáo là ngày 12 hàng tháng dành cho báo cáo tháng xuất nhập khẩu.


     

 
Các Thống kê đã đưa
   Doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng (16:30 - 26/03/2009)
   Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm (10:15 - 26/03/2009)
   Thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các ngành nghề: karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch (07:26 - 23/05/2008)
   Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước (09:12 - 12/04/2008)
   Về thực hiện chế độ báo cáo Thống kê - Kế toán (12:01 - 05/04/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.