THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Thống kê

Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm

Ngày 05/04/2010 UBND quận 1 có công văn số 678/UBND-TK gửi đến Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 đề nghị thực hiện các Báo cáo tài chính và Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2009. Xem hướng dẫn thực hiện trong tài liệu đính kèm.
 

     

 
Các Thống kê đã đưa
   Báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu hàng tháng và hàng năm (16:30 - 26/03/2009)
   Doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng (16:30 - 26/03/2009)
   Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm (10:15 - 26/03/2009)
   Thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các ngành nghề: karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch (07:26 - 23/05/2008)
   Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước (09:12 - 12/04/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.