TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Cải cách hành chính

Tuyên truyền 04 bộ chỉ số cải cách hành chính và thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

 

04 bộ chỉ số cải cách hành chính:

Thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023:


     

 
Các Cải cách hành chính đã đưa
   SIPAS Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (09:29 - 14/12/2023)
   TP.HCM: KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC (07:05 - 24/10/2023)
   Quận 1 tổ chức hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức giỏi, thân thiện, sáng tạo trong cải cách hành chính và chuyển đổi số (13:05 - 13/10/2023)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.