TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Cải cách hành chính

TP.HCM: KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

 


     

 
Các Cải cách hành chính đã đưa
   Quận 1 tổ chức hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức giỏi, thân thiện, sáng tạo trong cải cách hành chính và chuyển đổi số (13:05 - 13/10/2023)
   Sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (19:13 - 04/10/2023)
   TOP 14 THÍ SINH XUẤT SẮC - HỌ LÀ AI - CÙNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI FLEX NÀO (14:37 - 22/09/2023)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.