TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Bộ thủ tục hành chính chung

Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 08/9/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 65/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, UBND quận - huyện, phường - xã - thị trấn trong lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, Nhà ở và công sở
 

     

 
Các Bộ thủ tục hành chính chung đã đưa
   Bộ thủ tục hành chính chung tại Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 05/09/2011)
   Quyết định số 4948/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 05/09/2011)
   Quyết định số 4949/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 05/09/2011)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.