TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Bộ thủ tục hành chính chung

Quyết định số 4949/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/11/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4949/2010/QĐ-UBND về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại UBND quận, huyện trên địa bàn TP.HCM
 

     

 
Các Bộ thủ tục hành chính chung đã đưa
   Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 28/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 28/08/2011)
   Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 16/08/2011)
   Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 14/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 14/08/2011)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.