TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Bộ thủ tục hành chính chung

Quyết định số 4948/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/11/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4948/2010/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và thay thế các thủ tục hành chính tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM
 

     

 
Các Bộ thủ tục hành chính chung đã đưa
   Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 28/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 28/08/2011)
   Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 16/08/2011)
   Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 14/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 14/08/2011)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.