THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép bán lẻ rượu

 

 

     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (13:49 - 23/07/2019)
   Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Quy chế liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn Quận 1 (16:09 - 30/07/2018)
   Thông báo việc niêm yết, công khai quy trình, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công (11:40 - 12/06/2018)
   Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể (15:47 - 26/12/2017)
   Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (18:45 - 12/12/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.