THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Thông báo việc niêm yết, công khai quy trình, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công

Ngày 07 tháng 6 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 có thông báo số 310/TB-VP về việc niêm yết, công khai quy trình, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công.

 


     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể (15:47 - 26/12/2017)
   Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (18:45 - 12/12/2017)
   Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép bán lẻ rượu (18:41 - 12/12/2017)
   Mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (08:51 - 16/02/2017)
   Kinh doanh thuốc lá (10:12 - 25/06/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.