THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Quy chế liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn Quận 1

 


     
QT CGCN.pdf

 
Các Kinh tế đã đưa
   Thông báo việc niêm yết, công khai quy trình, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công (11:40 - 12/06/2018)
   Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể (15:47 - 26/12/2017)
   Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (18:45 - 12/12/2017)
   Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép bán lẻ rượu (18:41 - 12/12/2017)
   Mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (08:51 - 16/02/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.