THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế * Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

|

Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ, đối chiếu với bản chính chứng minh nhân dân:

• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận cho người nộp.

• Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a.1 Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị mất hoặc bị hư hỏng:

+ Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-14 hoặc giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-15

+ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký bị hư hỏng đã được cấp trước đó.

a.2 Trường hợp đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nhưng không thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã:

+ Giấy đề nghị cấp đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I-17;

+ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c. Đối tượng: Tổ chức.

d. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Quận 1.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1; Phòng Kinh tế Quận 1.

- Cơ quan phối hợp: Không.

e. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-3; Phụ lục II-4; Phụ lục II-5; Phụ lục II-6).

f. Lệ phí: 10.000 đồng/lần cấp.

g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Phụ lục I-14);

- Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Phụ lục I-15);

- Giấy đề nghị cấp đổi (Phụ lục I-17);

(Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục. Trường hợp người được ủy quyền thực hiện đăng ký hợp tác xã thì yêu cầu nộp thêm: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20/4/1998 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành Kinh tế của Việt Nam

- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành Kinh tế của Việt Nam

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

- Thông tư số 23/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Thông báo số 862/TB-VP ngày 14/10/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc tiếp nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh tại các chung cư trên địa bàn Quận 1


     

 
Các Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đưa
   Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (10:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (10:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (10:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã (10:15 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.