TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Công khai ngân sách

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2022

 

Nội dung cụ thể theo tập tin đính kèm.


     
NS_QuyI_2022.pdf

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công khai dự toán ngân sách năm 2022 Quận 1 (15:37 - 14/01/2022)
   Công khai ngân sách Quý IV năm 2021 (14:11 - 14/01/2022)
   Công khai ngân sách năm 2021 (14:11 - 14/01/2022)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.