TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Công khai ngân sách

Công khai dự toán ngân sách năm 2022 Quận 1

 

Nội dung cụ thể theo tập tin đính kèm.


     
7545-QD-UBND.pdf

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công khai ngân sách Quý IV năm 2021 (14:11 - 14/01/2022)
   Công khai ngân sách năm 2021 (14:11 - 14/01/2022)
   Công khai ngân sách Quý III năm 2021 (11:10 - 15/10/2021)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.