TIN TỨC & SỰ KIỆN * Nông thôn mới

|

Nông thôn mới

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Ngày 16/04/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 491/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
 
NN

Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới.

Bộ tiêu chí sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và từng thời kỳ.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc xét công nhận và công bố địa phương (xã, huyện, tỉnh) đạt tiêu chuẩn “nông thôn mới”.

Quyết định 491/QĐ-TTg


     

 
Các Nông thôn mới đã đưa
   Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (08:59 - 25/02/2013)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.