TIN TỨC & SỰ KIỆN * Nông thôn mới

|

Nông thôn mới

Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Ngày 20/02/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-TTg về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
 
NN

Theo đó, nội dung các tiêu chí số 07, 10, 12, 14, 15 trong Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2013 đã được sửa đổi thay thế và có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí cho phù hợp; ban hành tiêu chuẩn chuyên ngành và hướng dẫn việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn đối với từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Quyết định số 342/QĐ-TTg


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.